ข่าวไอที เทคโนโลยี » มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธ์ 2018

มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธ์ 2018

15 พฤศจิกายน 2018
200   0

ช้อป ชิม ชม งานมหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธ์ 2018 ” Amazing Central E-San Fair 2018 ” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2561
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานพิธีเปิด “มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ 2018 : Amazing Central E-San Fair 2018” โดยมีนายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วม
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน และเป็นศูนย์กลางของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ด้วยการนำสินค้าและบริการที่คุณภาพของกลุ่มจังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ สินค้าดี สินค้าเด่น ของกลุ่มจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมสินค้าที่มีศักยภาพของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักและให้ได้รับความนิยมสำหรับพี่น้องกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
สำหรับกิจกรรมภายในงาน “มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ 2561” Amazing Central E-San Fair 2018 ” ประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด รวมทั้ง 70 บูธ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ คัดสรรมาแล้วว่าเป็นสินค้าดี สินค้าเด่น สินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อาทิ ผ้าไหมแพรวา จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าไหมมัดหมี่และไก่ย่างเขาสวนกวาง จากจังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก จากจังหวัดมหาสารคาม ข้าวสารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จากจังหวัดร้อยเอ็ด
นอกจากนี้งานจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2561 (จำนวน 7 วัน) ตั้งแต่เวลา10.00 – 21.00 น. ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดง/จำหน่ายสินค้าของดี ของเด่น จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จำนวนไม่น้อยกว่า 70 บูธ ให้เลือก ช้อป ชิม ชม และยังมีกิจกรรมบันเทิงตลอดทั้งการจัดงานฯ