แถลงข่าว » ประชุมคณะทำงานกระทรวงวัฒนะธรรม

ประชุมคณะทำงานกระทรวงวัฒนะธรรม

21 สิงหาคม 2019
68   0

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม