แถลงข่าว » รัฐมนตรีวัฒนะธรรมเยือนกรุงโตเกียว

รัฐมนตรีวัฒนะธรรมเยือนกรุงโตเกียว

20 สิงหาคม 2019
67   0

. เวลา 09.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ท่านอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเข้าชม TEAM LAB BORDERLESS ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะดิจิตัล โดยรวบรวม ผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครในทุกๆด้าน เช่น ไฟฟ้า วิศวกรรม ดิจิตัล ศิลปะ ฯลฯ มาร่วมกันคิด สร้าง นำเสนอ ศิลปะในเชิงการสร้างสรรค์ การมีกิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชน สร้างการมีกิจกรรมร่วมกันขิงครอบครัว