แถลงข่าว » นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว (National Museum Tokyo)

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียว (National Museum Tokyo)

18 สิงหาคม 2019
131   0

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดในญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและสื่อมวลชน เข้าร่วม