ข่าวทั่วไป » รมต.วัฒนะธรรมพร้อมผู้บริหารต้อนรับนายกพร้อมเพียง

รมต.วัฒนะธรรมพร้อมผู้บริหารต้อนรับนายกพร้อมเพียง

4 กุมภาพันธ์ 2020
547   0

. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญชวนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการเนื่องในวันมาฆบูชา อาทิ นิทรรศการกิจกรรมมาฆบูชาอาเซียน ๑๖ จังหวัด นิทรรศการกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรของทูตานุทูต ๑๒ ประเทศ ณ วัดปทุมวนาราม พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนให้ใช้ธูปไร้ควัน เพื่อช่วยลดค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ ณ บริเวณตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านศาสนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค