แถลงข่าว » ชาวบ้านลาดบัวหลวงเฮอุสาหกรรมจังหวัดเศร้า

ชาวบ้านลาดบัวหลวงเฮอุสาหกรรมจังหวัดเศร้า

14 กันยายน 2018
159   0

เช้าวันนี้ชาวอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางมาฟังคำพิพากษาที่ศาลปกครงสูงสุด กว่า 100 คน กรณีที่โรงงานย่ายลาดบัวหลวงส่งกลิ่นอันตรายต่อชีวิตประชาชนในที่สุดกว่า 5 ปี ที่ชาวบ้านต่อสุดกันมาก็ถึงวันที่ศาลเมตา

มีคำสั่งให้เผิกถอนใบอนุญาติก่อสร้างโรงงานช่วงต่อขยายหลอมโลหะส่งกลิ่นเป็นอันตรายมีผลบังคบเลยรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติงานหละหลวมต้อพิจารณา edpharmacie.fr>