แถลงข่าว » งานสารทเดือนสิบของชมรมชาวปักษ์ใต้พิมลราช

งานสารทเดือนสิบของชมรมชาวปักษ์ใต้พิมลราช

12 กันยายน 2018
319   0

11 กันยายน 2561
ชมรมชาวปักษ์ใต้พิมลราชบางบัวทอง
ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสารทเดือนสิบงานสืบสานประเพณีชาวใต้ ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 โดยท่าน ดร. อนันต์ ชูรักษ์ ประธานชมรมฯ พันเอกพิเศษ สมภูมิ พิบูลย์สวัสดิ์ คุณสมพล ขาวสุวรรณ ที่ปรึกษาชมรมฯ พร้อมด้วยรองประธานและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ สถานที่จัดงานหลังโรงเรียนมารีย์วิทยาพร้อมขบวนแห่หมรับอย่างยิ่งใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค และการแสดงอีกมากมายพร้อมดนตรีตลอดคืน บูทจำหน่ายสินค้ากว่า 100 บูท โดยผ่านช่อง spnewthailand tv online
ในนามชมรมฯกราบขอบขอบคุณทาง บรรณาธิการช่อง spnewthailand tv online เป็นอย่างสูง
ดร. อนันต์ ชูรักษ์
ประธานชมรมฯ
ชำนิ บัวเนียม
ธงชัย เพชรขำ
เลขานุการและประสานงาน