ข่าวทั่วไป » รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประชุมจัดทำหนังสือที่ระลึก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประชุมจัดทำหนังสือที่ระลึก

30 มกราคม 2020
543   0

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ