แถลงข่าว » พัทยาจัดวันครูอย่างยิ่งใหญ่

พัทยาจัดวันครูอย่างยิ่งใหญ่

16 มกราคม 2019
261   0

16 ม.ค apothekefurmanner.de.62
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ประธานในพิธีเปิด เนื่องในโอกาส “วันครู” โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และบุคลากรครูจากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพิธีการในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อให้พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ได้ร่วมระลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติ และเพื่อสร้างสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู

จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายนพดล เกตุมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 รวมไปถึงรางวัลครูดีในดวงใจ จำนวน 11 คน นักการดีเด่น จำนวน 3 คน และรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ตามโครงการวันครูประจำปี 2562 จากนั้นนายกเมืองพัทยา ได้อ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู โดยในปี 2562 นี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ไว้ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ซอยชัยพฤกษ์